VLADIMIR KARADZIC I SEADIN JELOVAC – “ETAR-SVEPROZIMAJUCI MEDIJUM”

-“ЕТАР – Sveprozimajuci medijum”

Ово је заједничка студија два аутора.

Аутори: Владимир Караџић и Сеадин Јеловац

ЕТАР – Свепрожимајући медијум

Komentariši