SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI – ORGANIZIRANA LAŽ

Kad sam tek krenuo u osnovnu školu i od učitelja saznao u šta su u srednjem vijeku ljudi vjerovali, bio sam tako iznenađen i nisam mogao da shvatim da su ljudi tada bili tako duhovno zaostali, da su vjerovali u takve primitivne gluposti. Međutim, pravi šok sam doživio kad sam odrastao i vidio u šta ljudi, u 21-om vjeku, vjeruju i još to smatraju vrhunskim dostignućem nauke i ljudske misli.
Naravno da se ovdje radi o Ajnštajnovoj nauci tj. njegovim „mesijanskim napadima naučne spoznaje“,čiji je glavni cilj da se Teslina nauka i njegove ideje proglase pogrešnom, kako bi se sva iztraživanja na tim idejama učinila besmislenim, zaostalim i čak primitivnim.
Da se ne bi desilo da Teslina nauka koju je on bazirao na postojanju etera ima uspjeha, Ajnštajn jednostavno izbacuje taj eter iz nauke.
Takođe je Tesla često spominjao kako je mjerio brzine koje su veće od svjetlosne brzine i da bi spriječio iztraživanje ovih Teslinih ideja, Ajnštajn postavlja svjetlosnu brzinu kao najveću moguću brzinu u prirodi.
Niti za ne-postojanje etera a ni za graničnu brzinu svjetlosti ni danas ne postoji ni jedan jedini dokaz, iz čega se može vidjeti o kakvim „naučnim idejama“ se u stvari ovdje radi.
Jednom čovjeku koji ima i mrvu rasuđujućeg razmišljanja, je dovoljno vidjeti cinizam, uzdignutost, bahato, perverzno i ugnjetavačko ponašanje zapadnih moćnika, bankara i njihovih piona političara, prema ostatku svijeta, da bi automatski i znao ko stoji iza većine ratova, ekonomskih kriza i ugnjetavanja u tom ostatku svijeta.
Mediji i nauka danas, kakvu viziju ovi moćnici imaju, nije ništa drugo nego sredstvo pomoću kojeg će ovi moćnici još bolje da svoju volju nameću ostatku svijeta.
Samo se prisjetite ratno-huškačke propagande od strane svih medija na zapadu, kad je trebalo povesti rat protiv Iraka. Ili su vam možda još u sjećanju breaking news u kojim ti „nezavisni“ mediji svojim drogiranim konzumentima saopštavaju tu strašnu vjest kako je, velika i „diktatorska“ Rusija „bez ikakvog razloga“ napala jednu malu Armeniju ito samo zbog toga što je Armenija prodemokratski i proevropski orjentisana država? I naravno, kada je zločinac Sakašvili vidio šta je uradio i da od njegovi mentora sa zapada, koji su ga nagovorili na to neće dobiti podršku, on pronalazi jedini mogući izlaz iz te situacije, a to je da pojede svoju kravatu.
Nekom; ko i nikad nije sumnjao u istinitost nekih naučnih ideja koje dolaza sa zapada, dovoljno bi bili ovi primjeri medijsko-političkog orgijanja zadnjih decenija, da se istinski i zapita o kakvoj nauci se uopšte tu radi, pošto tu nauku oblikuje upravo ovakvo medijsko-političko okruženje?
Prvo što moramo imati na umu je temeljni princip nauke, odnosno UZROK-POSLJEDICA princip, a to je da za svaku posljedicu mora postojati neki uzrok i obratno. Svaka naučna teorija, koja se ne bazira na ovom principu nije nauka.
Ako neko pokuša postaviti pitanje valjanosti ovog principa kada je u pitanju Ajnštajnova Specijalna teorija relativnosti, on se odmah žigoše kao neko ko nije razumio teoriju, a takođe i nema pojma, šta je to istinska nauka?
Kada su naučnici krajem 19-tog vjeka tražili objašnjenje za negativni rezultat Michelson-Morley eksperimenta, nisu ni pomišljali da odbace eksistenciju etera, nego je baš na osnovu etera engleski fizičar FitzGerald i dao objašnjenje takvog rezultata MM eksperimenta ito na sljedeći način; grana aparature koja se kreće u pravcu kretanja zemlje, biva nešto „zbijena“ tj. skraćena zbog pritiska etera, tako da se dužine puteva oba svjetlosna zraka izjednačuju, i na kraju bude izmjerena samo minimalna interferencija ta dva svjetlosna zraka.
1905 u svom plagijatu Ajnštajn istovremeno uvodi kontrakciju duzina i izbacuje eter. Ovo je glavni razlog zasto se niko ne smije pozivati na glavni princip nauke. Cak i ovu ocibodecu glupost, relativisti brane slijedecim objasnjenjem, a to je kako se velicina Teorije relativnosti vidi u tome da je Ajnstajn u stvari prvo postavio apsolutno konstantnu brzinu svjetlosti, sto dalje neminovno dovodi do zakljucka o relativnosti duzina i vremena, tj. kontrakcije dužina i dilatacije vremena?!
(Probajte jednog relativistu upitati zašto ne obratno, tj. vrijeme se skraćuje a dužine produžuju?)
Baš zbog ovakvih suludih i iracionalnih Ajnštajnovih ideja imamo danas jednu komedijantsku nauku u kojoj ti slijdbenici Ajnštajna daju slijedeća objašnjenja:
(Dr. Fahrudin Kulenović, Dr. Slavenka Vobornik, Dr. Josip Sliško): „Fizika sa zbirkom zadataka“, za četvrti razred srednje škole, II izdanje 2 000.god, na strani 11. pišu: „S tačke gledišta klasičnog fizičara, u Lorentzovim transformacijama je katastrofalno to da se u njima pojavljuje brzina svjetlosti, čak kad je i mehanika u pitanju, ali je još gore to što su u njima izmiješane prostorne i vremenske koordinate, čega su posljedica , poznate nam pojave relativističke promjene dužine i promjene ritma satova”(??!!)
Ovo je da čovjeku pamet stane!?
Brzina svjetlosti c i izmiješane prostorne i vremenske koordinate, su uzrok za nastanak kontrakcije dužina i dilatacije vremena!!! U prevodu to znači:“Uzrok za kontrakciju dužina je brzina svjetlosti zato što je brzina svjetlosti uzrok za kontrakciju dužina…
Sada ćemo vidjeti šta sami relativisti misle da li ta kontrakcija dužina stvarno postoji ili ne? Vjerovati da ta kontrakcija dužina nije stvarna, ali i dalje vjerovati u ispravnost Teorije relativnosti je stvarno nešto što nadilazi svu ljudsku pamet. Ako kontrakcija dužina ne postoji onda ne postoji ni dilatacija vremena i besmisleno je uopšte ovakve Ajnštajnove ideje nazivati teorijom a kamoli naukom.
1) U pokušaju da spriječi izdavanje knjige o kritici Teorije relativnosti professor Kulenovic u svom pismu mom izdavaču kaže slijedeće:”Ti ljudi misle da zaista dolazi do mehaničkog skraćenja dimenzije tijela u smijeru kretanja, što je naivna glupost”.
Čovjek bi pomislio da ovako govori jedan kritičar Teorije relativnosti, ali ne, ovo su riječi jednog relativiste i ovako isto mišljenje ima barem 50% relativista. I pored svega oni vjeruju u dilataciju vremena, kao i to da su tu dilataciju eksperimentalno dokazala dvojica prevaranta i relativista, Hafele i Keating, uz pomoć njihove „Modikofane Specijalne teorije relativnost“(?!) i njihovom mjerenju vremena u letu avionom.
Sad navodim još neka razmišljanja ito od relativista, pa vidit i sami o kakvoj se ovdje nauci radi.
2) Lorentz-FitzGerald-Kontrakcija je realna, ali se ne može mjeriti.
3)Lorentz- FitzGerald -Kontrakcija je fiktivna, može se uslovno mjeriti.
4) Lorentz- FitzGerald -Kontrakcija se ne može nikada mjeriti, zato što nas priroda od toga čuva da protuvrječimo Einsteinu!?
5) Lorentz- FitzGerald -Kontrakcija se dešava za faktor “gama”
6) Faktor Lorentz- FitzGerald -Kontrakcije je veći od gama.
7) Faktor Lorentz- FitzGerald -Kontrakcije je manji od gama.
8) Faktor Lorentz- FitzGerald -Kontrakcije je jednak 1.
9) Faktor Lorentz- FitzGerald -Kontrakcije je nekad manji, nekad veći, nekad isti. Zavisno od tačke gledanja.
10) Jedan Experiment je ustanovio: Lorentz- FitzGerald -Kontrakcija ne postoji.
11) Jedna nova interpretacija istog eksperimenta ustanovljava: Postoji Lorentz- FitzGerald -Kontrakcija, pod uslovom da se atomi mjernog štapa savijaju eliptično.

KONKRETNO:
– Počinje sa James Terrell sa Los Alamos Scientific Laboratory, koji već 1959 dokazuje, da se mjerni štap kod velikih brzina ne skraćuje, nego samo fiktivno previja, što znači da Lorentzkontrakcija ne postoji.
– Nije tačno, tvrdi , C. W. Sherwin sa Universiteta iz Illinoisa u Urbana 1961: Lorentzkontrakcija je vidljiva.
– Delbert Larson, dizajner za “Superconducting Supercollider”, interpretira Experiment od Sherwin na slijedeći način, ito da Lorenckontrakcija nije vidljiva, čak ne eksistira.
– Potpuno drugacije Hsiao-Bai Ai sa instituta za nuklearna iztrazivanja u Sangajevom Institutu: Direktni dokaz Lorentzkontrakcije je moguć. (stoji u njegovom novinskom artiklu).
– Glupost, misli A. Gamba 1966: Niko neće nikada posmatrati Lorencovu kontrakciju.
– Besmislenost, misli Robert D. Klauber sa univerziteta u Fairfield, Iowa. Naravno da se ona može vidjeti, ali ne može mjeriti.
– Na kraju tvrde fizičari Bernhard Rothenstein i Ioan Damian sa Politehnica Universität u Rumuniji: “REALNOST LORENCOVE KONTRAKCIJE JE REZULTAT ČINJENICE, DA NAS PRIRODA ČUVA OD REZULTATA KOJI POVRJEĐUJU SVETI SISTEM RELATIVNOSTI”!!!
Aha! Znači priroda čuva Ajnštajnov sveti sistem relativnosti.
Kad je već “svetost sistema relativnosti” dokazana, sjetimo se da su dvojica relativsta našli prvu potvrdu za tačnost Teorije relativnosti (koju priroda čuva), ito na isti način kao što su Vatikan i srednjovjekovna crkva našli dokaz da postoji čistilište iz kojeg su mogli spasiti grješnog čovjeka, ako bi neko za njega kupio papir na kojem lično Papa garantuje to spasenje. I naravno, da bi posao bio sto uspješniji i da bi privukli i one koji su se dvoumili, genijalni “pastiri” odluče da narodu dokažu postojanje čistilišta. U Irskoj su našli jednu veoma duboku jamu u koju su poslali tri sveštenika i kada su se oni vratili pričali su prepanutom narodu kako to čistiliste izgleda.
Ovdje neki linkovi:
James Terrell (1959):http://www.guspepper.net/electro/Segundo%20semestre/Seminarios/Funez.pdf
Hsiao-Bai Ai (1994): http://www.springerlink.com/content/y073028vv0gq2196/ Delbert Larson (2002): http://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep6/ep6-lars1.htm
Bernhard Rothenstein und Ioan Damian (2005):http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0507/0507016.pdf
Robert Klauber (2008):http://arxiv4.library.cornell.edu/PS_cache/arxiv/pdf/0808/0808.1117v1.pdf
O kakvoj se ovdje „nauci“ radi je najbolje opisao kineski profesor Zifeng Li ito slijedećim riječima:“Danas na svijetu ne postoji čovjek koji razumije Teoriju relativnosti ali ako se za 100 ili 200 godina rodi neko ko će je razumiti, onda će tek to biti jedan veliki naučni napredak“.

Komentariši